fbpx
Psixologiya

Karma nədir? | 2024

Karma, Hinduizm, Buddizm və Jainizm kimi bəzi şərq fəlsəfələrinə və dini inanc sistemlərinə görə bir anlayışdır. Karma, bir insanın düşüncələrinin, sözlərinin və hərəkətlərinin universal tarazlıq qanununa görə nəticələrinin olduğunu iddia edir.

Karma hərfi mənada “hərəkət” və ya “iş”deməkdir. İnanca görə, hər bir hərəkətin və ya davranışın bir şəkildə müvafiq şəxsə qayıdan nəticələri var. Müsbət düşüncələr, sözlər və hərəkətlər müsbət nəticələrə səbəb ola bilər, mənfi düşüncələr, sözlər və hərəkətlər mənfi nəticələrə səbəb ola bilər.

Karma nədir?

Karmanın həyat təcrübəsindən, bir insanın həyatında qarşılaşdığı təcrübələrdən qaynaqlandığına inanılır. Keçmiş həyatlardakı hərəkətlər və davranışlar mövcud həyat keyfiyyətinə, təcrübələrinə və gələcək həyatlarına təsir göstərə bilər. Buna görə, doğuş şəraiti, sağlamlıq vəziyyəti, münasibətlər və bir insanın digər həyat hadisələri Karma qanunu nəticəsində baş verir.

Karma ədalətli tarazlıq sisteminə aiddir. İnsanların hərəkətlərinin nəticələrindən əziyyət çəkməsi və ya faydalanması gözlənilir. Bununla belə, Karma sadəcə cəza və ya mükafat kimi başa düşülməməlidir. Karma, insanın fərdi böyüməsini təşviq edən və öyrənmə imkanları təmin edən mənəvi təkamülün bir hissəsi kimi də qəbul edilə bilər.

Karma Şərq fəlsəfələrində və inancların dekommunizasiya sistemlərində daha dərin bir məna kəsb etsə də, ümumiyyətlə insanlar arasında “Karma” termini bir insanın etdiyi hərəkətlərin nəticələrini göstərmək üçün istifadə olunur. Məsələn, “yaxşı bir şey edirsənsə, yaxşı karma var” və ya “pis bir şey edirsənsə, pis karma var”kimi ifadələrlə istifadə edilə bilər.

Back to top button