fbpx

Revmatoloq Dr. Vüsalə Atakişiyeva

-2003-2009-cu illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində Pediatriya fakultəsini bitirmişdir. -2009-2010-cu ildə Qobustan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında İnternaturanı keçmişdir. -2014-2018-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Terapevtik Klinikasında rezidentura təhsili üzrə Revmatologiya ixtisasını bitirmişdir. - 2019-2020-ci illərdə AYSMED klinikasında mütəxəssis revmatoloq işləmişdir. - 2020-2022- ci illərdə MedEra hospitalda mütəxəssis revmatoloq işləmişdir. Hal-hazırda Medi Point klinikasında mütəxəssis revmatoloq olaraq fəaliyyət göstərir. 🔖Elmi iş və məqalələri. -“Revmatoid artritli xəstədə qeyri-spesifik xoralı kolitin müşahidəsi” -“CREST sindromu” -“Yaşlılarda Still xəstəliyi” -“Sistem qırmızı qurdeşənəyi xəstələrində autoimmun hemolitik anemiya” -“Sistem xəstəlikləri ilə Assosiyasiya olunmuş vaskulitlər “ -"Gənc qadın xəstədə Qarışıq Birləşdirici xəstəlik və Ankilozlaşan spondiloartritin birlikdə müşahidəsi" kimi elmi iş və məqalələrin müəllifidir. Bir çox elmi konfranslarda məruzəçi kimi iştirak etmişdir. - Trasd Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi (29.05.21-01.06.21) - Türkiyə-Azərbaycan-Almaniya Təcrübəsi Konfransı (25.12.2022) - 17 Akdeniz Romatoliji Simpoziyum (EULAR) Avrupa Romatoloji Dərnəyi Onaylı Sertifikatlı Temel Ultrosonoqrafi kursu .01.10.2022-04.10.2023. - "COVID 19: Erkən və Gecikmiş Fəsadlar" mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans. “Revmatologiyada Yeniliklər” Simpoziumu I,II ,III aktiv iştirakçısıdır. ✅Müalicə etdiyi xəstəliklər. ➖Revmatik qızdırma(Revmatizm) ➖Revmatoid artrit ➖İnfeksion və virus mənşəli artritlər ➖Reaktiv artrit ➖FMF (Ailəvi Ağdəniz Qızdırması) ➖Osteoartrit (Oynaq duzlaşması) ➖Osteoparoz ➖Sistem Qırmızı qurdeşənəyi( Lupus) ➖Antifosfolipid sindromu(AFAS) ➖Sistem Sklerodermiya ➖Podaqra xəstəliyi ➖Yaşlılarda Still xəstəliyi ➖Seroneqativ artritlər ➖Ankilozlaşan Spondiloartrit (Bexterev xəstəliyi) ➖Psoriatik artrit ➖Entropatik artritlər ➖Vaskulitlər ➖Bexçet xəstəliyi ➖Takayasu xəstəliyi ➖Vegener qranulomatozu
Back to top button